Tra cứu lịch học trường ĐH Bạc Liêu qua SMS Thảo luận Tra cứu lịch học trường ĐH Bạc Liêu qua SMS http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html Mon, 25 Mar 2019 10:56:47 +0700 JComments Administrator nói: http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-10 Administrator Mon, 14 Nov 2011 17:01:21 +0700 http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-10 thaybanhlot nói: http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-9 thaybanhlot Fri, 11 Nov 2011 21:32:01 +0700 http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-9 Administrator nói: http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-8 Administrator Fri, 28 Oct 2011 18:31:19 +0700 http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-8 Đại học Bạc Liêu nói: http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-4 Đại học Bạc Liêu Mon, 03 Oct 2011 23:42:47 +0700 http://nhuy.info/service/sms-service/65-tra-cuu-lich-hoc-truong-dh-bac-lieu-qua-sms.html#comment-4