Như Ý's Blog

Home Diary About Me Contact Me
 
Như Ý's Blog - Không chỉ là Blog!
Nhat ky online, Nhat ky blog, Nhu Y Blog, bboy_nonoyes
dam me, cong nghe, it, kinh doanh, khoa hoc thien van
Dich vu SMS NhuY.info, bboy_nonoyes

Liên hệ

Lien he nhuy.info, bboy_nonoyes
Các thẻ cơ bản trong HTML PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 11 2011 23:45

Hầu hết các thẻ quan trọng trong HTML là các thẻ định nghĩa tiêu đề, nội dung và xuống hàng. Cách tốt nhất để bạn có thể học nhanh ngôn ngữ HTML đó là học thông qua ví dụ, bạn hãy chọn cho mình một trình soạn thảo HTML ưng ý, nó có thể cho phép bạn viết mã HTML một cách tiện lợi và có thể xem trước những gì bạn đang làm.

Một số thẻ HTML cơ bản - wWw.NhuY.info

Sau đây là một số thẻ HTML cơ bản

1. Các thẻ tiêu đề (Headings):
Các thẻ tiêu đề (headings) được định nghĩa từ h1 cho tới h6. Các thẻ này dùng để định nghĩa mức độ quan trọng của các dòng tiêu đề và sự khác nhau về độ lớn của chữ.

<h1>Thẻ H1</h1>
<h2>Thẻ H2</h2>
<h3>Thẻ H3</h3>
<h4>Thẻ H4</h4>
<h5>Thẻ H5</h5>
<h6>Thẻ H6</h6>


Sau mỗi dòng tiêu đề HTML sẽ tự động thêm mới dòng trắng vào trước và sau của dòng tiêu đề.

2. Paragraps:
Đoạn văn bản được định nghĩa bởi thẻ <p>.

<p>Nội dung đoạn văn bản.</p>


Tương tự như dòng tiêu đề HTML cũng tự động thêm dòng trắng trước và sau đoạn văn bản.

3. Thẻ xuống dòng <br>:
Thẻ xuống dòng được sử dụng khi bạn muốn kết thúc một dòng nhưng không muốn bắt đầu một đoạn văn bản. Khi đó chúng ta sử dụng thẻ <br>

<p>Nội dung đoạn văn <br> bắt đầu một dòng mới</p>


Thẻ <br> là một thẻ rỗng do đó nó không có thẻ đóng.

4. Chú thích trong HTML:
Chú thích trong HTML dùng để diễn giải hoặc chú thích cho một thẻ HTML hoặc một đoạn mã HTML nào đó. Khi trình duyệt đọc đến dòng chú thích nó sẽ bỏ qua và không hiển thị lên trên trình duyệt. Đoạn chú thích được viết với cấu trúc nhau sau:

<!-- Nội dung chú thích -->5. Các số thẻ HTML cơ bản khác:

   * <HTML> :Định nghĩa một tài liệu HTML.
    * <body> :Định nghĩa nội dung một văn bản HTML.
    * <p> :Định nghĩa một đoạn văn bản.
    * <br> :Xuống một dòng
    * <hr> :Định nghĩa một đường kẽ ngang.
    * <!-- --> :Định nghĩa dòng chú thích trong HTML.


 

Viết bình luận

*

*


Mã bảo mật
Refresh

//

Châm ngôn sống

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài.

Lời hay ý đẹp

Nói lời cám ơn là cách bạn thể hiện lòng biết ơn và đánh giá cao của mình tới sự giúp đỡ của người khác. Trong công việc, đó còn là cách để xây dựng nhóm đoàn kết và gắn bó với nhau.

Peter Handal

Khảo sát

Bạn biết tới Blog Như Ý từ đâu?
 

Đang truy cập

Hiện có 11 khách Trực tuyến